sakura112011

Scratcher Joined 4 months, 1 week ago Vietnam

About me

FA
gọi mk là Sa
cung ma kết
giới tính: nữ
BFF: @Sophia_Dan_ ổng lun là hàng đầu UWU
bn thân nhx ko bằng BFF: @congchuamimi1001
bn: @DoraemonVy
soundoftext.com

What I'm working on

kênh youtube yêu thích
https://www.youtube.com/channel/UCd9zvjcUb4iV1Y_Nc_8oyGg

https://www.youtube.com/channel/UCK95SeYgTlPdyjWqkJtLHbA

https://www.youtube.com/channel/UCAMZTV_7MvcSOQELXP5S4jA

Việt Nam I love

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...