queenrxse-

Scratcher Joined 1 month ago Australia

About me

———————— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —————————
• ┊❀ rᴏѕe ❀┊ •
︶︶︶︶︶︶︶︶
➸ ѕнe/нer ♀┊ᴀʀᴛʏ ✎┊ɢᴏʟᴅ ˎˊ-
 ─── • εїз • ───
⤹ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ εїз (3)
➸ ʀᴏꜱɪᴇ
➸ ᴄнᴇʀʀʏ
➸ ᴄᴏᴄᴏ
─── • εїз • ───

What I'm working on

"ꜱᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇꜱ, ɪ ᴘʀᴇᴛᴇɴᴅ ᴛᴏ ʙᴇ ɴᴏʀᴍᴀʟ. ʙᴜᴛ ɪᴛ ɢᴇᴛꜱ ʙᴏʀɪɴɢ. ꜱᴏ ɪ ɢᴏ ʙᴀᴄᴋ ᴛᴏ ʙᴇɪɴɢ ᴍᴇ."
─── • εїз • ───
✎ || ᴡ ɪ ᴡ ᴏ
⤷ ᴍᴀᴛᴄнɪɴɢ ᴘꜰᴘꜱ ⤷ @cherryclouds-
⤷ ꜰᴏʟʟᴏᴡ ⤷ @cherryclouds-
———————— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ ———————

queenrxse-

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...