minhha_mis

Scratcher Joined 8 months ago Vietnam

About me

tên thật:Lê Minh Hà
gọi là mi chan cũng ok nhé!
nick roblox: minhha_mis
cung ma kết
my bff is @maikhavh
https://scratchstats.com/minhha_mis
ID mini world là 108715813
linh vật: rồng
hết.
⚪────────0.20

What I'm working on

☁On☁:___✔___
☁Off☁:_______
see it ↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠
──────▄▀▄─────▄▀▄ ─────▄█░░▀▀▀▀▀░░█▄ ─▄▄──█░░░░░░░░░░░█──▄▄ █▄▄█─█░░▀░░┬░░▀░░█─█▄▄█
M』『I』『-』『C』『H』『A』『N』
『F』『4』『F』『M』『E』『!』『P』『L』『S』

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
  • Comments loading...