haiminh12

Scratcher Joined 11 months, 2 weeks ago Vietnam

About me

Tôi tên là HM
Tôi mấy tuổi tự tìm hiểu!
Tôi, chuyên gia ăn cắp chương trình
Thể thao tôi thích là bóng chuyền
Sở thích của tôi là học toán chơi board game xem ti vi và chơi điện tử!
Tôi cung Nhân Mã

What I'm working on

Tôi đang chat nhắn tin!

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...