bangnhangnhim

Scratcher Joined 5 months, 3 weeks ago Vietnam

About me

tôi là Công Minh, Lớp 4Q2 Trường Lý Thái Tổ có ai quen ko
nick2: @congminh997 ; @Cong_MInh_Pham; @Cong_MInh_Pham_gamer
nick bạn: @minhtri10phuocanvn ; @maiphuocminhtri
kênh youtube của bạn: minh trí 10

What I'm working on

nghề gì kệ bạn

bắt gà

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...