Moi_Family

Scratcher Joined 7 months ago Vietnam

About me

Iem là Chuối Non Đẹp Lèo đêy !!!
My BFF:
@Gấu (F.A)
@Yuu (cờ dút cụa iem đếy) :>
@Mầm cụk súk :>
@Ép Đờ Rim :>
@Đái Sà :>
@mều trắng :>
@Mều nghiện cờ bạc :> (thằng Lèo)
@ngocminh18 (cute :3)
@stu

What I'm working on

mầy đã bị iem Lèo mèo méo meo vì tội xem chùa project của teo
Đại Ca của teo: @peopeocute2011
Call me: Chuối
My Best Friend: @ngocminh18
My Cờ Dút: Chị Yuu Xênh Géi
OMG, 170+ followers? Really? TYSM!

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...