Cxcoa-Adopts

Scratcher Joined 2 months ago Antarctica

About me

- ᴄoᴄᴏᴀ -: ✧ sʜᴇ/ʜᴇʀ ┊ sᴇᴄʀᴇᴛ ᴀᴅᴏᴘᴛ ᴀᴄᴄ ᴏғ..? • -`,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ʷʰᵃᵗ ʸᵒᵘ'ˡˡ ᶠᶦⁿᵈ ʰᵉʳᵉ -
° ᴼᵀᴬ'ˢ - `,~
° ᴰᵀᴬ'ˢ - `,~
° ᴿᵃᶠᶠˡᵉ'ˢ -`,~
° ᶠᶜᶠˢ ᵃᵈᵒᵖᵗˢ -`,~

What I'm working on

- - - ᴡɪᴡᴏ ❦
° ᶜʰᵃʳᵃᶜᵗᵉʳ ʳᵉᶠˢ
- - - - - - - - - -
»—> ᴀʀᴛ sᴛᴀᴛᴜs ❦
° ᵗʳᵃᵈᵉˢ ° ᶜˡᵒˢᵉᵈ
° ᶦⁿᵛᶦᵗᵉˢ ° ᵒᵖᵉⁿ
° ʳᵉᵠᵘᵉˢᵗˢ ° ᶜˡᵒˢᵉᵈ
- - - - - - - - -
°┊#ˢᵃᵛᵉˢᶜʳᵃᵗᶜʰ °
- - - - - - - - -
»—> ɪᴄᴏɴ ❦
@-Nova_StarDust-

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...