2011giaphat

Student of: 4A2 New Scratcher Joined 1 year ago Vietnam

About me

Tôi tên là Nguyễn Gia Phát
Học lớp 5A2 ( Biết là khối 5 rồi nhé :d )
Trường Liên Cấp Tiểu Học & THCS Ngôi Sao Hà Nội

What I'm working on

Tôi đang............. chơi Àmong ớt???

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...