-Silverlake-

Scratcher Joined 1 year, 10 months ago United States

About me

~Hëÿ ãnd wëłcøme tø mÿ pâgē~
~Ï løvê ãēšthętïćš~
~Îf ÿòu êvęr ñeêd šōmëøńe tò tãłk tô īm hêrë!~
~Føłłöw mÿ öthęr äčç. @_peachyyy_ âñd Î wìłł föłłøw ü bâčk ïf û wäñt â f4f~

What I'm working on

~Ï dûñńø ;-;~

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...